Nieuws

 

 

30 maart 2020

Vandaag is begonnen met het gereed maken van de stroken voor het inzaaien van bloemzaden en planten van heesters.

4 april 2019

                                                       

LAAT U BIJPRATEN OVER DE KOMENDE ACTIVITEITEN BIJ BASF ANTWERPEN

Hoogerheide – Op initiatief van de dorpsplatforms wordt voor geïnteresseerde inwoners van de gemeente Woensdrecht een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij u meer informatie kunt krijgen over komende activiteiten bij BASF Antwerpen. U bent van harte welkom op maandag 15 april in MFC De Drieschaar te Ossendrecht vanaf 19.15 uur.

 

19 maart 2019

Afscheid Jac Smeijers als voorzitter dorpsplatform Woensdrecht

Tijdens de openbare vergadering van het dorpsplatform heeft Jac Smeijers afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft het stokje overgedragen aan Gerard van den Bergh.

19 maart 2019

Plaatsing speeltoestellen op veldje bij Stompetorenlaan

De groenploeg van Wannes van Kempen heeft de speeltoestellen keurig netjes geplaatst op het speelveldje bij de Stompetorenlaan.

26 februari 2019

Nieuwe collega gezocht!

Door het vertrek van een lid van het Dorpsplatform Woensdrecht zijn wij op zoek naar een actief lid.

Wij zoeken een inwoner (m/v) van de kern Woensdrecht die samen met ons een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid van ons dorp.

De taken van het dorpsplatform bestaan uit:

  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op de beleidsvelden openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en openbare ruimte of overige aangelegenheid die spelen in de kern Woensdrecht. Dit kan op eigen initiatief of op verzoek van het college;
  • het ongevraagd adviseren over zaken op gebied van milieu, toerisme, recreatie en handhaving;
  • het verrichten van allerlei hand- en-spandiensten’ bij onder andere het plaatsen van de kerstboom, het realiseren van de ijsbaan of initiatieven die in de kern Woensdrecht georganiseerd worden.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Stuur dan een email naar: informatie@dpwoensdrecht.nl of stuur een bericht via onze website www.dpwoensdrecht.nl/contact/. Bellen kan ook met onze secretaris Kees Gravemaker, bereikbaar op telefoonnummer 06 22316622.


21 januari 2019

Op Facebookpagina Ik hou van Woensdrecht is een bericht geplaatst over de ijsbaan op het Col. Whitakerplein!

https://www.facebook.com/groups/1440379492903808/

4 januari 2019

Locatie AED’s in het dorp Woensdrecht

Naam Adres Plaatsing
Dorpspunt ’t Blickvelt Dorpsstraat 45 kast aan de gevel
Café Restaurant Non Plus Ultra Grindweg 2 kast aan de gevel
Fam. Kools Melis Blecklaan 12 kast aan de gevel

 

18 oktober 2018

De kinderspeeltoestellen zijn door de groenploeg van Wannes van Kempen verwijderd van ’t Marktje en naar de gemeentewerf aan het Korteven gebracht.

Op de gemeentewerf zijn ze door een paar vrijwilligers van het Buurtpreventieteam Woensdrecht schoongemaakt.

Op een nog nader te bepalen datum zullen de kinderspeeltoestellen worden geplaatst op het speelveldje achter de Stompetorenlaan.

22 juni 2018

Het Dorpsplatform Woensdrecht heeft onder alle bewoners van ’t Marktje, Tuinstraat en het Groene Woud een enquete gehouden met de vraag of de kinderspeeltoestellen op ’t Marktje al dan niet kunnen worden verwijderd en er voor in de plaats een picknickset kan worden geplaatst.
 
De uitslag van de enquete:
Er zijn 75 enquêteformulieren verzonden.
28 enquêteformulieren zijn terug ontvangen.

19 bewoners hebben geen bezwaar tegen het verwijderen
van de speeltoestellen.
8 bewoners hebben wel bezwaar.

15 bewoners hebben geen bezwaar tegen het plaatsen
van een picknickset.
12 bewoners hebben wel bezwaar.

Het Dorpsplatform Woensdrecht gaat zich beraden over de uitslag. U hoort zo spoedig mogelijk van ons!

 

2 mei 2018

Vandaag zijn op verzoek van het Dorpsplatform Woensdrecht, met medewerking van Brabants Landschap, door Wannes van Kempen van de gemeente Woensdrecht, twee picknicksets geplaatst bij het Scheldebaken en Lindonk. Twee mooie rustplaatsen onderweg voor de fietser of wandelaar! 

  

22 april 2018

Geachte heer/mevrouw,
Graag wil ik u uitnodigen voor de openbare vergadering van het dorpsplatform Woensdrecht die zal worden gehouden op dinsdag 22 mei 2018 in ’t Blickvelt, Dorpsstraat 49, 46334 TN Woensdrecht, aanvang 19.30 uur.
Bijgaand stuur ik u de agenda voor deze avond. Tijdens de vergadering zal onder meer bouwbedrijf de Nijs Soffers een toelichting geven op de (ver)bouwplannen van de kerk en kerktoren. Ook zal de aangepaste  Leefbaarheidsagenda 2018 – 2023 worden besproken. Deze agenda is eveneens bijgevoegd.
Wij rekenen op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Kees Gravemaker
Secretaris Dorpsplatform Woensdrecht

18 april 2018

De afgelopen weken is door vrijwilligers van het Dorpsplatform en de Buurtpreventie hard gewerkt aan het renoveren van het uitzichtpunt aan de Rijzendeweg. Het terras is flink uitgebreid, de picknickset is verplaatst en er zijn fietsnieten geplaatst. We zijn helemaal klaar voor de wandelaars en fietsers! Hierbij een fotoimpressie van de werkzaamheden en het resultaat!

IMG_7797

 

LET OP!

De datum van de openbare vergadering van het dorpsplatform Woensdrecht is gewijzigd. De nieuwe datum is: dinsdag 22 mei 2018 om 19.30 uur in ’t Blickvelt.

28 februari 2018

IET GIET OAN!!!
DE SCHAATSBAAN IS OPEN!!!
Er kan geschaatst worden op de ijsbaan van het Col. Whitakerplein! (op een klein hoekje na)
Na vele inspanningen van de Brandweer van Woensdrecht en de nodige vorst vannacht, is het gelukt om het ijs in goede conditie te krijgen!
De schooljeugd kan woensdagmiddag schaatsen! 
Veel schaatsplezier de komende dagen!

20 februari 2018

Schaatsbaan op het Col. Whitakerplein???

Het Dorpsplatform Woensdrecht gaat het weer proberen! In samenwerking met de Brandweer wordt het Col. Whitakerplein in Woensdrecht onder water gezet om een schaatsbaan voor de jeugd mogelijk te maken. Nu maar hopen dat het water blijft staan en het hard gaat vriezen! Misschien kan er dan vanaf maandag al worden geschaatst!

Enquete kinderspeeltoestellen ’t Marktje

Het Dorpsplatform Woensdrecht heeft onlangs een enquete gehouden onder de bewoners van ’t Marktje.

Op het grasveld staan een aantal kinderspeeltoestellen met een bankje en een prullenbak. De toestellen worden amper gebruikt omdat de kinderen woonachtig in de buurt van ’t Marktje al weer wat ouder zijn om op deze toestellen te spelen.

Vanuit een ander deel van Woensdrecht heeft het dorpsplatform de vraag gekregen of op een veldje kinderspeeltoestellen kunnen worden geplaatst.

Er zijn 26 enqueteformulieren onder de bewoners van ’t Marktje verspreid met de vraag of zij al dan niet bezwaar hebben tegen het verwijderen van de kinderspeeltoestellen. Ook is gevraagd of men wel of geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van een picknickset. Er zijn 11 enqueteformulieren ingeleverd. 10 bewoners hebben geen bezwaar tegen het weghalen van de kinderspeeltoestellen. 6 bewoners hebben geen bezwaar tegen het plaatsen van een picknickset.

Het Dorpsplatform Woensdrecht heeft besloten om de kinderspeeltoestellen  weg te halen, maar geen picknickset te plaatsen. Het bankje en de prullenbak blijven staan. 

19 januari 2018

Gezocht: 

Lid van het Dorpsplatform Woensdrecht

Door het vertrek van een lid van het Dorpsplatform Woensdrecht zijn wij op zoek naar een actief lid (m/v).

Wij zoeken een inwoner (v/m) van de kern Woensdrecht die samen met ons een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid van ons dorp. Ervaring is niet vereist.

De taken van het dorpsplatform bestaan uit:

  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op de beleidsvelden openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en openbare ruimte. Dit kan op eigen initiatief of op verzoek van het college;
  • het ongevraagd adviseren over zaken op gebied van milieu, toerisme, recreatie en handhaving;
  • het ongevraagd over WMO-aangelegenheden adviseren aan de WMO-adviesraad.

Heb je belangstelling? Stuur dan een email met je gegevens naar: informatie@dpwoensdrecht.nl

Je kunt ook een bericht sturen via de website van ons dorpsplatform: www.dpwoensdrecht.nl/contact/

Wil je eerst nog wat informatie? Bel met onze voorzitter, Jac Smeijers. Telefoon 06 – 31908340.

 

17 januari 2018

OPROEP

Ergert u zich ook zo aan de hondenpoep die op straat en op grasveldjes ligt? Het lijkt wel alsof het steeds meer voorkomt!

Het Dorpsplatform Woensdrecht zet zich onder meer in voor de leefbaarheid in ons dorp.

Wij doen daarom een oproep aan hondenbezitters om de poep van hun hond zelf op te ruimen.

Spreek gerust een hondenbezitter die het niet zo nauw neemt erop aan. Het is namelijk verplicht om bij het uitlaten van de hond hondenpoepzakjes in je bezit te hebben en de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen. (artikel 2:58 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht)

Op diverse plaatsen in ons dorp zijn poepbakken en afvalbakken geplaatst waar u de hondendrollen in kunt deponeren. Maak daar ook gebruik van en zorg dat ons dorp leefbaar blijft.

De komende tijd zullen we in de social media aandacht blijven besteden aan de overlast van hondenpoep.

Het Dorpsplatform Woensdrecht

Excuus voor de onsmakelijke foto!

 

22 december 2017

Zoals toegezegd aan een aantal bewoners van de Dorpsstraat, zijn de afgelopen week lamellen geplaatst in een aantal lantaarnpalen.

9 december 2017

Een kleine fotoimpressie van het ophalen en plaatsen van de kerstboom

De kerstboom was tijdelijk gestald bij de firma Oerlemans

Henk Roefs transporteert de kerstboom naar het Col. Whitakerplein

 

De kerstboom wordt rechtopgezet; met dank aan de firma Van Gerwen

 

Henk Roefs klimt in de boom!

9 december 2017

Evenals voorgaande jaren zal zaterdag 9 december 2017 door het dorpsplatform Woensdrecht met hulp van een aantal vrijwilligers op het Colonel Whitakerplein een kerstboom worden geplaatst.

5 december 2017

Bij de kinderspeelplaats aan de Molenakkers is op verzoek van een inwoner van Woensdrecht een bankje geplaatst door Wannes van Kempen en zijn ploeg.

4 december 2017

Voor hun vele goede werk ten dienste van het dorp Woensdrecht is aan de voorman Wannes van Kempen en de leden van het wijkteam ter gelegenheid van sinterklaas een banketletter kado gedaan.

7 november 2017

Op dinsdag 7 november 2017 heeft wethouder Jeffrey van Agtmaal de eerste van vier picknicksets officieel geplaatst bij de tank aan de Onderstal.

(Zie hieronder het artikel van woensdrecht.nieuws.nl.)

Picknicken bij de tank in Woensdrecht, vanaf nu kan het