Over ons

Dorpsplatforms in de gemeente Woensdrecht

Sinds 2003 kent de gemeente Woensdrecht voor de diverse woonkernen buurtplatforms. In 2006  is de naam veranderd in dorpsplatforms. De taak van een dorpsplatform bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op de beleidsvelden verkeer en vervoer, veiligheid en openbare ruimte.

In 2016 zijn de gemeente en de dorpsplatforms via een convenant een wederzijdse verbinding met elkaar aangegaan. De platforms zijn nu zelfstandige stichtingen, die een grote rol spelen in de leefbaarheid en bij burgerinitiatieven in de diverse kernen.

De dorpsplatforms hebben allen een leefbaarheidsagenda opgesteld, waarin aangegeven staat wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. De dorpsplatforms beschikken voor het uitvoeren of ondersteunen van initiatieven over een eigen budget.

De Stichting dorpsplatform kern Woensdrecht is opgericht op 2 augustus 2016 door ondertekening van de akte van oprichting door de voorzitter Jac Smeijers en secretaris Kees Gravemaker van het dorpsplatform Woensdrecht.